Informacje
Dołączono
Ostatnio online
Ostatnie posty
napisane w Informacje czytaj więcej

Regulamin serwera s1.cswild.pl (Survival + Gildie)

§1 Regulamin ogólny.
1.Każdy Gracz zarejestrowany na serwerze ma obowiązek przestrzegania regulaminów.
2.Każda zarejestrowana, nie łamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na naszym serwerze oraz korzystania z forum.
3.Wszystkie błędy gry należy zgłaszać członkom Administracji.
4.Zabrania się używania modów/programów/tekstur które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.
5.Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera
6.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
7.Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne

§2 Regulamin gry.
1.Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom.
2.Zakaz spamowania.
3.Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.).
4.Nie popieramy griefowania/kradzieży.
5.Zakaz używania cheatów oraz modyfikacji na serwerze. ( optifine, Rei minimap itd.. są dozwolone ).
6.Zakaz wykorzystywania bugów gry.
7.Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko.
8.Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.).
9.Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby nie związane z grą.
10.Zakaz pisania nagminnych próśb do administracji o itemy, teleportacje do innych graczy oraz o tworzenie warpów,
11.Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock),
12.Admin ma zawsze racje.

§3 Obowiązki
1.Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego w skardze na forum lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.
2.Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze lub na forum, ZAWSZE poprzez chat prywatny (komenda /msg w grze lub Prywatna Wiadomość na forum).
3.Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.
4.Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu.
5.Każdy gracz może korzystać z jednego konta (multikonta będą banowane).

§4 Zasady użytkowników z kontem typu VIP

 1. Patron jest to konto PREMIUM na naszym serwerze. Każdy gracz ma prawo je zakupić i żaden gracz nie jest do tego zmuszany.
 2. Za kupno konta typu ViP gracz dostaje specjalne przywileje i komendy które ułatwią mu grę na serwerze.
 3. VIP nie może przekazywać/udostępniać własnych przedmiotów innym graczom, nawet po utracie rangi, jest to zabronione. VIP nie będzie działał na szkodę serwera oraz innych graczy.
  Karą jest utrata konta VIP, a nawet ban konta.
 4. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu użytkownik może utracić status VIP.
 5. Koszt usługi jest oparty o walutę serwerową.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.
 2. Zakaz propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych.
 3. Każdy członek administracji ma prawo do usunięcia budowli niecenzuralnych (np.: swastyka).
 4. Nie zastosowanie się do regulaminu skutkuje wydaleniem osobnika z serwera na czas bliżej nieokreślony.
 5. Wszystkie kary wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.

napisane w Informacje czytaj więcej

JAdmin
Uprawnienia:

- worldedit.wand
- essentials.tempban.exempt
- plugman.admin
- plugman.update
- plugman.help
- plugman.list
- plugman.info
- plugman.dump
- plugman.usage
- plugman.lookup
- plugman.load
- plugman.check
- factions.kit.rank3
- nocheatplus.checks
- essentials.vanish.see
- essentials.sudo
- essentials.socialspy
- essentials.socialspy.others
- essentials.mute.exempt
- essentials.kick.exempt
- essentials.god
- essentials.give
- essentials.itemspawn.item-all
- essentials.gamemode
- essentials.heal
- essentials.heal.others
- essentials.warp
- essentials.warp.list
- essentials.warps.*
- essentials.setwarp
- essentials.delwarp
- essentials.keepxp
- essentials.clearinventory.others
- essentials.clearinventory.all
- worldguard.*
- worldedit.*
- ab.warn.temp
- ab.tempwarn.notify
- ab.tempwarn.exempt
- ab.warn.perma
- ab.warn.notify
- ab.warn.exempt
- ab.warn.undo
- ab.mute.temp
- ab.tempmute.notify
- ab.tempmute.exempt
- ab.mute.perma
- ab.mute.notify
- ab.mute.exempt
- ab.mute.undo
- ab.kick.use
- ab.kick.notify
- ab.kick.exempt
- ab.ban.temp
- ab.tempban.notify
- ab.tempban.exempt
- ab.ban.perma
- ab.ban.notify
- ab.ban.exempt
- ab.ban.ip
- ab.ipban.notify
- ab.ipban.exempt
- ab.ban.undo
- ab.check
- ab.banlist
- ab.history
- ab.systemprefs
- ab.reload
- vanish.see
- vanish.vanish
- vanish.list
- vanish.nohunger
- vanish.preventdamage
- vanish.statusupdates
- vanish.silentchests
- vanish.silentjoin
- vanish.silentquit
- vanish.hooks.essentials.hide
- vanish.spout.status
- vanish.reload

Moderator
Uprawnienia:

- essentials.world
- essentials.worlds.<normal>
- essentials.worlds.<nether>
- essentials.worlds.<end>
- essentials.tppos
- essentials.tpohere
- essentials.tpo
- essentials.tphere
- essentials.tpall
- essentials.sethome.multiple.unlimited
- essentials.home.others
- essentials.home.bed
- essentials.delhome.others
- essentials.tempban
- essentials.tempban.exempt
- essentials.spawnmob.*
- essentials.mute.exempt
- essentials.mute
- essentials.mute.offline
- essentials.kick.exempt
- essentials.invsee.modify
- essentials.gc
- essentials.enderchest.others
- essentials.enderchest.modify
- essentials.clearinventory.others
- essentials.whois
- essentials.spawner
- essentials.spawner.*
- essentials.seen.banreason
- essentials.seen.extra
- essentials.seen.ipsearch
- essentials.msg.magic
- essentials.msg.format
- essentials.msg.url
- essentials.powertool
- essentials.powertool.append
- essentials.nick.others
- essentials.ignore
- essentials.chat.ignoreexempt
- essentials.getpos
- essentials.getpos.others
- essentials.time.set
- essentials.speed
- essentials.repair.armor
- essentials.repair.enchanted
- essentials.repair.all
- essentials.kit
- essentials.kits.*
- essentials.kit.others
- essentials.heal
- essentials.heal.cooldown.bypass
- essentials.heal.others
- essentials.god
- essentials.god.others
- essentials.fly.others
- essentials.fly.safelogin
- essentials.exp
- essentials.exp.set
- essentials.exp.set.others
- essentials.exp.give
- essentials.exp.give.others
- essentials.exp.others
- essentials.enchant
- essentials.enchantments.allowunsafe
- essentials.remove
- ab.ban.temp
- ab.mute.temp
- ab.warn.temp
- ab.ban.undo
- ab.mute.undo
- ab.warn.undo
- ab.warns.own
- ab.warns.other
- ab.banlist
- vanish.see
- vanish.vanish
- vanish.list
- vanish.nopickup
- vanish.nointeract
- vanish.nohunger
- vanish.preventdamage
- vanish.statusupdates

Kidmod
Uprawniena:

- healthbar.see.onplayer
- essentials.fly
- essentials.hat
- essentials.kits.*
- essentials.ptime
- essentials.ptime.others
- essentials.repair
- essentials.time
- essentials.tree
- essentials.workbench
- essentials.recipe
- essentials.seen
- essentials.clearinventory
- essentials.enderchest
- essentials.invsee
- essentials.kick
- essentials.weather
- essentials.back
- essentials.back.ondeath
- essentials.top
- essentials.sethome
- essentials.home
- essentials.delhome
- essentials.tpahere
- essentials.tpaall
- essentials.broadcast
- essentials.me
- essentials.ban.notify
- ab.kick.use

napisane w Informacje czytaj więcej

Plugin pozwala graczom tworzyć frakcje (gildie). Frakcje, dzięki mocy czerpanej od poszczególnych jej członków, mogą zajmować dla siebie terytoria, na których ich dobytek jest chroniony przed resztą graczy. Możliwe jest zawiązywanie sojuszy z innymi frakcjami oraz prowadzenie wojen, które mogą skutkować przejęciem części wrogiego terytorium lub utratą własnego.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY FRAKCJAMI
Zależnie od ustawionego statusu, frakcje mogą być nastawione do siebie przyjaźnie (ally), neutralnie (neutral) lub wrogo (enemy). Trzeba jednak wiedzieć, że aby między dwoma frakcjami panował pokój, obie muszą mieć ustawiony wobec siebie status ally.

Przykład
Jeżeli chcemy by między frakcjami Wędrowcy i Myśliwi panowały przyjazne stosunki, każdy z przywódców danej frakcji musi użyć komendy /f ally , czyli dla Wędrowców będzie to komenda /f ally Mysliwi, a dla Myśliwych komenda /f ally Wędrowcy.

Wystarczy by jedna z frakcji zmieniła status na wrogi (enemy), a między frakcjami zostanie zerwany pokój wraz z wynikającymi z tego wszystkimi konsekwencjami.

Pamiętaj:

 1. Członkowie danej frakcji oraz frakcji sojuszniczych nie mogą ze sobą walczyć.
 2. Członkowie frakcji neutralnej nie mogą być atakowani na własnej ziemi.
 3. Zawsze można atakować członków wrogich frakcji oraz graczy, którzy nie należą do żadnej frakcji.
 4. Członkowie danej frakcji jeżeli są atakowani na własnej ziemi otrzymują o 30% mniej obrażeń.

Na terenie frakcji budować i niszczyć mogą wyłącznie jej członkowie. Ograniczenia te dotyczą również interakcji z takimi rzeczami, jak: drewniane drzwi, klapy, kufry, piece, dozowniki i przekaźniki.
Każdy z członków frakcji posiada punkty mocy. Maksymalnie można posiadać 10 punktów, zaś minimalnie -10. Jeżeli gracz zginie, niezależnie od rodzaju śmierci, gracz traci 4 punkty. Z czasem gracz może odzyskać utracone punkty (1 punkt na 5 minut), ale warunkiem jest by był zalogowany (posiadał status online). Jeżeli gracz nie gra (posiada status offline) również może stracić punkty mocy, a dokładnie to 1 punkt co 24 godziny. Powyższe wartości wynikają z domyślnych ustawień pluginu i mogą być zmieniane.
Punkty mocy każdego z członków frakcji sumują się i mają wpływ na ogólną ilość punktów mocy całej frakcji. Od tych punktów zależy wielkość terenu jaki może przejąć (posiadać) dana frakcja. Jeżeli frakcja traci punkty, może zdarzyć się, że jakiś fragment terenu zostanie przejęty przez wrogą frakcję wraz z całym inwentarzem (chyba, że jest dodatkowo zablokowany przez LWC, a w pliku konfiguracyjnym wyłączona jest integracja Factions z LWC).

Przykład
Gracze MrA i MrB należą do frakcji o nazwie Wędrowcy. Każdy z tych graczy posiada maksymalną ilość (10) punktów mocy, co oznacza, że frakcja ma ich w sumie 20. Te 20 punktów pozwala na posiadanie przez frakcję terenu wielkości 20 chunków. Jeżeli MrA polegnie w walce, straci 4 punkty, co będzie skutkowało tym, że frakcja zamiast 20, będzie miała na swoim koncie 16 punktów do momentu odzyskania przez gracza utraconej mocy. W związku z powyższym, wroga frakcja może przejąć dla siebie 4 chunki (wraz z całym inwentarzem), na których utrzymanie póki co nie stać Wędrowców.
Należy zaznaczyć, że w zależności od ustawień w pliku konfiguracyjnym pluginu, przejmowanie ziem rywalizujących ze sobą frakcji może następować tylko na granicach ziem frakcji lub w dowolnym miejscu.

INDYWIDUALNI WŁAŚCICIELE TERENÓW
Administrator frakcji (i ewentualnie moderatorzy) może określić właściciela(-i) danego terenu (chunka), który należy do frakcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczony zostaje dostęp dla pozostałych członków frakcji (z wyjątkiem administratora i moderatorów), a tym samym możliwość korzystania z np. drewnianych drzwi, skrzyń, pieców, dozowników, itd., z których normalnie mogą korzystać wszyscy członkowie frakcji pod warunkiem, że znajdują się one na terenie frakcji i nie są dodatkowo zabezpieczone np. pluginem LWC.

SAFE ZONE
Administrator serwera może wyznaczyć dany teren jako strefę bezpieczną. Teren taki nie może być przejmowany przez frakcje. Na terenie tym wyłączona zostaje możliwość bicia innych graczy (pvp) oraz nie pojawiają się żadne potwory, a gracz nie odnosi obrażeń.

WAR ZONE
Administrator serwera może wyznaczyć dany teren jako strefę walk, która jest przeciwieństwem safe zone. W pliku konfiguracyjnym można określić, czy w takiej strefie włączone jest otrzymywanie obrażeń od przyjaciół, czyli członków własnej frakcji lub innej frakcji, z którą zawarty jest sojusz (ally).

STATUS POKOJOWY (PACEFUL)
Jest to specjalny status, który może nadać administrator serwera dowolnej frakcji. Status ten przede wszystkim przeznaczony jest dla frakcji początkujących (świeżo powstałych), które dopiero rozwijają się i nie chcą brać udziału w działaniach wojennych lub chcą od nich odpocząć.

Członkowie frakcji o statusie pokojowym nie mogą być atakowani i nie mogą atakować innych (wyjątkiem są strefy walk, war zone, pod warunkiem, że w pliku konfiguracyjnym ustawiona została możliwość atakowania przyjaciół). Frakcja o statusie pokojowym nie może przejmować terenów należących od innych frakcji oraz uznawać innych frakcji jako swoich sojuszników lub wrogów. Administrator i moderatorzy frakcji mogą włączać lub wyłączać wybuchy na swoim terenie.

napisane w Informacje czytaj więcej

Witajcie.
Wraz z aktualizacją serwera do 1.12 zostałem zmuszony zmienić mapę serwera, upewniając się że tym razem będzie zawierała prawie wszystkie biomy jakie dostępne są w minecraft/cie.
alternatywny tekst

Zmiany:

 • powiększono rozmiar mapy.
 • zmiana nazwy rangi SuperVip na Patron.
 • dodano możliwość wykupienia rangi Patron za pomocą waluty serwerowej.
 • dodano komendę /wymiana gdzie gracze będą mogli wymieniać walutę na uprawnienia i prefix/y.
 • dodano skup surowców (6 rodzai).
 • dodano range ASS - Administrator sieci serwerów.
 • dodano portal do nether/u na spawn/ie.
 • usunięto plugin Otherdrops.
 • surowce wydobywamy z rud.

Puki co to wszystkie zmiany, temat będzie uzupełniany w razie następnych zmian!
Pozdrawiam i zapraszam do gry !

napisane w Rekrutacja czytaj więcej

Lista administracji (serwera):

Administrator:

 • Master

Junior Administrator:

 • xKejO

Moderator:

 • TheMikoPL

Kidmod:

 • Sn4FFi

Nabór do administracji ZAMKNIĘTY
Temat będzie aktualizowany w razie jakichkolwiek zmian (promocji/degradacji).

napisane w Rekrutacja czytaj więcej

Na Tak!
Stanowisko kidmoda, jest bezpieczne, zobaczymy jak się sprawdzi!

Temat zamknięty

napisane w Rekrutacja czytaj więcej

Jestem niezdecydowany, ale możemy spróbować !
@edit
Uprawnienia przyznane!

Temat zamknięty

napisane w Rekrutacja czytaj więcej

co mam napisać ?

napisane w Rekrutacja czytaj więcej

Muszę z tobą pogadać zanim dam ci jakieś uprawnienia, powiedź gdzie i kiedy !

@KejO

 • nie jest full squad
 • każda pomoc się przyda, zważywszy na to że ostatnio administracja się uszczupliła !

napisane w Rekrutacja czytaj więcej

Odrzucono ze względu na wiek!

Temat zamknięty