sygnatura

Tematyka (Na przykład samochody): toradora!
Rodzaj pracy: sygnatura
Napis(y): flizzy
Wymiary :jak na sygnaturkę
Inne(kolor napisu itp.): jakiś gradient